loading
Afryka
Europa
Oceania
Azja
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Antarktyda

Polityka prywatności i poufnościpl.GetaMap.org zobowiązuje się do ochrony prywatności w Internecie .

Gdy jesteś na stronie pl.GetaMap.org i są proszeni o podanie informacji osobistych , dzielisz te informacje do wykorzystania przez pl.GetaMap.org sam, chyba że podano inaczej .

Transmisja danych i informacji (w tym komunikacji przez e-mail ) za pośrednictwem Internetu lub innych sieci publicznie dostępnych nie jest bezpieczne , i podlega ewentualnej utraty , przechwyceniem lub zmiany w trakcie transportu . W związku z powyższym , nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogą wystąpić lub koszty mogą ponieść w wyniku wszelkich przesyłanych za pośrednictwem Internetu lub innych publicznie dostępnych sieciach , takich jak transmisje z udziałem wymiany wiadomości e-mail z nas ( w tym te, które mogą zawierać informacje osobiste ) . Podczas gdy weźmiemy starań, aby chronić prywatność informacji , które udostępniasz nas i traktują takie informacje zgodnie z naszą Polityką Prywatności , w żadnym wypadkuinformacje przekazane nam być uważane za poufne lub powodują żadnych zobowiązań wobec Użytkownika w nasza część , w przypadku gdy takie informacje są przypadkowo wydany przez nas lub dostęp osób trzecich bez naszej zgody.

Zachowanie użytkownika i Obowiązki

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów podczas korzystania z tej strony. Ponadto, wyrażasz zgodę , że nie będzie:
. , przesyłane pocztą lub w inny sposób przekazywać za pośrednictwem lub na tej stronie treści, które :
i . jest niezgodna z prawem , obraźliwych , grożących, szkodliwe, obsceniczne, sprośne , obraźliwe , zniesławiające lub w inny sposób ;
ii . może naruszać prawa własności intelektualnej , prawa prywatności, praw do wizerunku lub innych praw własności innych osób ;
iii . zawiera żadnych wirusów, koni trojańskich , bomb czasowych, ani innych szkodliwych programów lub elementów ;
b . zakłócić , umieścić nieuzasadnionych obciążeń lub nadmiernych obciążeń , zakłócać lub podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych części naszej strony internetowej , jej systemów komputerowych , serwerów lub sieci ;
c . przekazuje śmieci , łańcuszki, lub innych niechcianych wiadomości e -mail lub powielane masowych;
d . zbierać informacje o innych odwiedzających naszą stronę bez ich zgody lub w inny sposób systematycznie wyodrębnić dane lub pola danych , w tym bez ograniczeń wszelkie dane finansowe lub adresy e-mail oraz
e . rozpowszechniać jakichkolwiek treści dostarczonych przez nas w żaden sposób .

prawa własności
pl.GetaMap.org i jego logo oraz inne znaki identyfikacyjne pl.GetaMap.org są i pozostaną na znaki towarowe i nazwy handlowe i wyłączną własnością pl.GetaMap.org i wszelkie nieautoryzowane użycie tych znaków jest niezgodna z prawem . Inne znaki towarowe na tej stronie są własnością ich właścicieli. Wszystkie treści na tej stronie sąchronione prawami własności pl.GetaMap.org i są chronione prawami autorskimi . Zawartość tej strony nie może być wykorzystywane tylko do osobistego, niekomercyjnego użytku zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania . Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi są zarezerwowane przez nas.

Firm trzecich , w tym Google , wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie danego użytkownika wcześniejszych wizyt na swojej stronie internetowej.
Zastosowanie Google z plików cookie DART umożliwia jej i jej partnerów do wyświetlania reklam do użytkowników na podstawie ich wizyt w witrynach i / lub innych miejsc w Internecie .
Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART , odwiedzając reklamową rezygnacji stronę .